...

En cours de route is een initiatief waarbij diverse kunstenaars kort samen tonen op een unieke locatie in de Vlaamse Ardennen. Er is geen thema, geen gepredefinieerde format, geen curator, het is een passage van kunstenaars op een locatie die gesprekken en interactie faciliteert, en cours de route.

En cours de route werd geïnitieerd door Anthony Duffeleer en wordt ondersteund door IDEEELL, tevens de locatie van ...en cours de route 2024... en gevestigd in een voormalige cichoreifabriek, De Lelie, en heden de thuisbasis van Delmulle Delmulle architecten. De eerste editie van ...en cours de route... vond plaats in september 2023.

En cours de route is an initiative in which various artists briefly exhibit together at a unique location in the Flemish Ardennes. There is no theme, no predefined format, no curator; it is a passage of artists at a location that facilitates conversations and interaction, en cours de route.

En cours de route is initiated by Anthony Duffeleer and supported by IDEEELL, also the location of ...en cours de route 2024... and located in a former chicory factory, De Lelie, and currently home to Delmulle Delmulle architects. The first edition of ...en cours de route... took place in September 2023.

...